var d=this||self,e=function(a){return a};var g;var l=function(a,b){this.g=b===h?a:""};l.prototype.toString=function(){return this.g+""};var h={};, (function(){google.jl={attn:false,blt:'none',chnk:0,dw:false,dwu:true,emtn:0,end:0,ine:false,injs:'none',injt:0,injth:0,injv2:false,lls:'default',pdt:0,rep:0,snet:true,strt:0,ubm:false,uwp:true};})();(function(){var pmc='{\x22d\x22:{},\x22sb_he\x22:{\x22agen\x22:true,\x22cgen\x22:true,\x22client\x22:\x22heirloom-hp\x22,\x22dh\x22:true,\x22dhqt\x22:true,\x22ds\x22:\x22\x22,\x22ffql\x22:\x22en\x22,\x22fl\x22:true,\x22host\x22:\x22google.com\x22,\x22isbh\x22:28,\x22jsonp\x22:true,\x22msgs\x22:{\x22cibl\x22:\x22Wyczyść wyszukiwanie\x22,\x22dym\x22:\x22Czy chodziło Ci o:\x22,\x22lcky\x22:\x22Szczęśliwy traf\x22,\x22lml\x22:\x22Więcej informacji\x22,\x22oskt\x22:\x22Narzędzia do wprowadzania tekstu\x22,\x22psrc\x22:\x22To wyszukiwanie zostało usunięte z Twojej \\u003Ca href\x3d\\\x22/history\\\x22\\u003EHistorii online\\u003C/a\\u003E\x22,\x22psrl\x22:\x22Usuń\x22,\x22sbit\x22:\x22Wyszukiwanie obrazem\x22,\x22srch\x22:\x22Szukaj w Google\x22},\x22ovr\x22:{},\x22pq\x22:\x22\x22,\x22refpd\x22:true,\x22rfs\x22:[],\x22sbas\x22:\x220 3px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2),0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.08)\x22,\x22sbpl\x22:16,\x22sbpr\x22:16,\x22scd\x22:10,\x22stok\x22:\x22eUvxmBEbw1O0vlL_KehsgcRgi24\x22,\x22uhde\x22:false}}';google.pmc=JSON.parse(pmc);})(); , google.y={};google.sy=[];google.x=function(a,b){if(a)var c=a.id;else{do c=Math.random();while(google.y[c])}google.y[c]=[a,b];return!1};google.sx=function(a){google.sy.push(a)};google.lm=[];google.plm=function(a){google.lm.push.apply(google.lm,a)};google.lq=[];google.load=function(a,b,c){google.lq.push([[a],b,c])};google.loadAll=function(a,b){google.lq.push([a,b])};google.bx=!1;google.lx=function(){};}).call(this);google.f={};(function(){, e);var l=a.fileName;l&&(b+="&script="+c(l),e&&l===window.location.href&&(e=document.documentElement.outerHTML.split("\n")[e],b+="&cad="+c(e?e.substring(0,300):"No script found.")));for(var t in d)b+="&",b+=c(t),b+="=",b+=c(d[t]);b=b+"&emsg="+c(a.name+": "+a.message);b=b+"&jsst="+c(a.stack||"N/A");12288<=b.length&&(b=b.substr(0,12288));a=b;k||google.log(0,"",a);return a};window.onerror=function(a,b,d,k,c){q!==a&&(a=c instanceof Error?c:Error(a),void 0===d||"lineNumber"in a||(a.lineNumber=d),void 0===b||"fileName"in a||(a.fileName=b),google.ml(a,!1,void 0,!1,"SyntaxError"===a.name||"SyntaxError"===a.message.substring(0,11)?2:0));q=null;n&&p>=h&&(window.onerror=null)};})();